Przyrząd do wsuwania sond U-zwykłych, U-podwójnych oraz sond typu GEOTHEX

Po pomyślnym wykonaniu odwiertów montaż sond gruntowych to proces wyczerpujący i długotrwały. Nierzadko potrzebnych jest do tego również więcej osób.

Znaczną oszczędność czasu i zasobów gwarantuje zastosowanie nowo zaprojektowanych hydraulicznie napędzanych przyrządów do wsuwania sond QuickLoop firmy TRACTO-TECHNIK.

Zalety

  • Pasuje do wszystkich powszechnie używanych typów narzędzi wiertniczych (w zależności od producenta)
  • Znaczne oszczędności kosztów każdego odwiertu dzięki ograniczeniu czasu zaangażowania ludzi i maszyn (60-70%)
  • Wykorzystanie jako przyrząd do trzymania i ponownego demontażu
  • Obciążnik kontrujący nie jest konieczny
  • Mocowanie sondy w czasie procesu wtłaczania
  • Proste osadzanie rozpórek
  • Wykorzystanie istniejącej hydrauliki urządzenia wiertniczego