STU3. | STU3. CP

Zakres mocy do ok. 7 m³/h i wysokość pompowania 190 m

STU4. | STU4. CP | STU4. HP

Zakres mocy do ok. 8 m³/h i wysokość pompowania 360 m

STU6.

Zakres mocy do ok. 80 m³/h i wysokość pompowania 650 m