Techniczna karboksymetyloceluloza o wysokiej lepkości

Opis: 
HIPERCEL HV to techniczna karboksymetyloceluloza o wysokiej lepkości. W pierwszym rzędzie produkt jest stosowany jako szybko działający zagęszczacz i reduktor filtratu we wszystkich systemach płuczkowych na bazie wody. Ma również doskonały efekt ochronny dla zawiesin gliniastych.

Zastosowanie: 
HIPERCEL HV jest stosowany przede wszystkim do zagęszczania systemów płuczkowych na bazie wody słodkiej oraz do redukcji filtratu, tutaj przede wszystkim w płuczkach nie zawierających glin lub płuczkach gliniastych ze słoną wodą w celu zwiększenia nośności. HIPERCEL HV można łatwo pompować również przy dużych dawkach a dzięki swojej strukturze cząsteczkowej wykazuje wspaniałą zdolność smarowniczą. Anionowy charakter HIPERCEL HV nadaje mu optymalną rozpuszczalność w wodzie i systemach nasyconych solą oraz chroni formacje gliniaste przed wchłanianiem wody i pęcznieniem. HIPERCEL HV jest niewrażliwy na jony metali takie jak Ca++, Mg++ i w znacznym stopniu odporny na rozkład bakterii.

Środki bezpieczeństwa: 
Podczas aplikacji HIPERCEL HV nie trzeba przestrzegać żadnych szczególnych środków bezpieczeństwa. Wysypany proszek karboksymetylocelulozy w powiązaniu z wodą tworzy śliską powłokę i należy go niezwłocznie zebrać na sucho. W razie kontaktu z oczami lub skórą wystarczy zwykłe spłukanie wodą. Karboksymetyloceluloza nie jest substancją niebezpieczną w rozumieniu rozporządzenia o substancjach niebezpiecznych (ArbStoffVo).

Jednostka opakowaniowa:
W workach po 25 kg, 40 worków 1.000 kg na europalecie

Przechowywanie: Sucho