HIPERCEL LV

Techniczna karboksymetyloceluloza o niskiej lepkości

Opis: 
HIPERCEL LV to techniczna karboksymetyloceluloza o niskiej lepkości, która jest przede wszystkim stosowana jako reduktor filtratu w płuczkach na bazie wody. Oprócz swoich własności wiązania wody HIPERCEL LV gwarantuje również dobrą kontrolę wskaźników płynności gruntów bez konieczności godnego wzmianki zwiększania lepkości.

Zastosowanie: 
Cechy wiążące wodę i reologiczne produktu HIPERCEL LV umożliwiają uniwersalne zastosowanie różnych zdyspergowanych i nie zdyspergowanych systemów płuczkowych. Ma on charakter anionowy i dzięki temu wspaniale rozpuszcza się w wodzie i płuczkach nasyconych solą. HIPERCEL LV umożliwia niskie wartości filtratu i warstwy koloidalnej i jednocześnie daje się łatwo pompować. Ma również dobre działanie smarownicze. Jako koloid ochronny HIPERCEL LV zapobiega pęcznieniu glin wrażliwych na działanie wody i tym samym zwiększa stabilność odwiertu. Produkt jest odporny na wielowartościowe jony metali (Ca++, Mg++) i rozkład bakterii.

Środki bezpieczeństwa: 
Podczas aplikacji HIPERCEL LV nie trzeba przestrzegać żadnych szczególnych środków bezpieczeństwa. Wysypany proszek karboksymetylocelulozy w powiązaniu z wodą tworzy śliską powłokę i należy go niezwłocznie zebrać na sucho. W razie kontaktu z oczami lub skórą wystarczy zwykłe spłukanie wodą. Karboksymetyloceluloza nie jest substancją niebezpieczną w rozumieniu rozporządzenia o substancjach niebezpiecznych (ArbStoffVo).

Jednostka opakowaniowa:
W workach po 25 kg, 40 worków 1.000 kg na europalecie

Przechowywanie: Sucho