Gospodarka budowlana a geotermia

Gospodarka budowlana to planowanie, zmiany i rozbudowa budynków i konstrukcji. Przykładowe obszary działalności to budownictwo nadziemne i podziemne oraz specjalne budownictwo podziemne, budowa mostów i tuneli oraz budowa dróg.

W geotechnice określa się własności techniczne podłoża oraz ujęcie struktur gruntu i skał oraz ich warunki.

Odsłonięcie gruntu budowlanego