Szyby rozdzielcze dla dużych instalacji

Kompaktowe szyby rozdzielcze są stosowane najczęściej w domach jedno- i wielorodzinnych oraz w małych zakładach rzemieślniczych.

Średnie i duże systemy geotermalne wymagają indywidualnych rozwiązań, które zostaną specjalnie dostosowane do danego systemu.

W tym celu oferujemy różne wersje szybów rozdzielczych. Do systemów średniej wielkości pasują nasze szyby rozdzielcze z PE o DN 800.

Jak widać na obu ilustracjach po lewej oprócz wielkości przyłączy zmieniać może się również ich rozmieszczenie, aby dzięki temu podłączyć większą liczbę sond gruntowych.

Dla dużych instalacji firma STÜWA oferuje leżący szyb rozdzielczy ze studzienką włazową, jak przedstawiono na rysunku.

W tym szybie system rozdzielaczy i kolektorów jest umieszczony pionowo. Ten leżący korpus, w którym zainstalowano system, ma średnicę 1.200 mm. Studzienka włazowa ma średnicę 600 mm. Po pokrywie studzienki można przejechać samochodem, studzienka wytrzyma nacisk koła do 600 kg.

 

W tym szybie rozdzielczym można zamontować do 60 sond gruntowych.