Zastosowanie:
Filtry i rury pełne z polietylenu do odwiertów na wysypiskach, do techniki ochrony środowiska i wody infiltracyjnej.

Materiał: PEHD zgodnie z normą zakładową

Złącze: Złącze z gwintem C (TNA)

Kolor: czarny

Dostarczane długości: Dostępne stałe długości 1,0–6,0 m Minimalne długości von 60–100 mm wynikają ze złącza z gwintem C.