DantoPlug

Opis:
Wysokiej jakości materiał uszczelniający z bentonitem ze szczególnie dużą zawartością montmorylonitu. Dzięki ponadprzeciętnym wartościom pęcznienia i niezwykle niskim wartościom przepuszczalności produkty te dają maksimum bezpieczeństwa zwłaszcza w odniesieniu do połączenia z rurą nasadową i podłożem skalnym.

Zastosowanie:
Szeroki zakres zastosowania w budowie studni i specjalistycznym budownictwie podziemnym oraz w geotermii i geotechnice. W zależności od celu zastosowania lub profilu wymagań jest dostępny w różnej jakości i dostarczany w różnych postaciach.

DantoPlug Standard

Tani wariant w formie granulatu o uziarnieniu 0 - 30 mm. Ze względu na formę granulatu produkt ten nie wykazuje specjalnych własności co do początku pęcznienia i zachowania się podczas osiadania.

DantoPlug Super

Najmocniej pęczniejący pelet bentonitowy o standardowej średnicy 8 mm do optymalnych wyników uszczelniania. Ulepszone własności ciśnienia pęcznienia, wydajności pęcznienia i przepuszczalności. Opóźniony start pęcznienia po 30 minutach. Dodatkowo możliwość dostawy również w wariancie 6 mm (Super 6).

DantoPlug Super M

Produkt równoważny do DantoPlug Super. Zawiera dodatek magnetytu, dzięki czemu ten wariant peletu uzyskuje znaczną możliwość potwierdzania przez Magnetic-Log.

DantoGran 0/30

Tani wariant w formie granulatu o uziarnieniu 0 - 30 mm. Ze względu na formę granulatu produkt ten nie wykazuje specjalnych własności co do początku pęcznienia i zachowania się podczas osiadania.