STÜWATHERM HL

Zastosowanie:

Sucha, wiążąca hydraulicznie zaprawa o wysokiej przewodności ciepła do wypełniania otworu wiertniczego w sondach geotermalnych i uszczelniania przestrzeni pierścieniowych

Zalety

 • wysoka przewodność cieplna
 • wysoka wydajność
 • zaprawa odpowiednia do wszystkich powszechnie
 • stosowanych technik mieszania
 • oszczędzająca materiał obróbka w mieszarkach
 • niewielkie obciążenie pyłem podczas obró
 • spełnia wszystkie wymogi wytycznych VDI cz. 2
 • potwierdzona nieszkodliwość dla środowiska

Wskazówki:

 • Możliwe mieszanie z wodą pitną.
 • Należy zwrócić uwagę na dokładny stosunek woda‐materiał stały.
 • W celu wytworzenia płynnej zawiesiny należy dobrać typ mieszarki, a także dostosować intensywność i czas trwania procesu mieszania tak, żeby zachować podane w niniejszej karcie wartości dla gęstości zawiesiny, czasu wypływu przez lejek Marsha i wydzielania się wody z zawiesiny. Czas wypływu przez lejek Marsha standardowo powinien wynosi ć > 60 s.

Jednostka opakowania:
W workach po 25 kg, 40 worków 1.000 kg na europalecie.

Składowanie:
W przypadku prawidłowego składowania produkt przydatny do użycia przez co najmniej 6 miesięcy. Chronić przed wilgocią.