STÜWA ISO®

Zastosowanie:
Ten wysoce izolujący materiał do wtłaczania do instalacji do pozyskiwania ciepła z ziemi nadaje się do zastosowania w podziemnych zasobnikach energii w celu zapobiegania stratom ciepła w górnym obszarze odwiertu.

Zalety

  • Nieznaczna przewodność cieplna 0,1 W/m/K
  • Odporność na wysoką temperaturę do 90 °C (niezależny certyfikat)
  • Nie budzi zastrzeżeń higienicznych dla wód gruntowych

Zalecenia dotyczące mieszania:
Na 1 m³ wtłaczanej zawiesiny: Na 520 kg STÜWA ISO® przypada 690 l wody. Gęstość uzyskanej zawiesiny wynosi 1,21 kg/dm³

Jednostka opakowaniowa:
W workach po 25 kg, 40 worków 1.000 kg na europalecie

Przechowywanie: Sucho