DÄMMER Typ 1 - ORYGINALNY

Materiał do wypełniania Dämmer®Typ 1

Zastosowanie:
Materiał do wypełniania Dämmer®Typ 1 jest hydraulicznie wiążącą, suchą zaprawą przeznaczoną specjalnie do uszczelniania przestrzeni pierścieniowych w studniach (DVGW arkusz 121). Dzięki wprowadzeniu płynnej zawiesiny, która następnie twardnieje możliwe jest trwałe uszczelnienie poziomu wody. Zastosowanie naturalnego marglu wapiennego o podwyższonej zawartości gliny oraz pęczniejących betonitów o wysokiej aktywności ma pozytywny wp ływ na gęstość i odkształcalność (moduł Younga).

Zalety

  • Materiał do wypełniania Dämmer Typ 1 można stosować w strefach ochrony wody I i II.
  • W przypadku uszczelnienia przestrzeni pierścieniowych i wypełnienia otworów studziennych i odwiertów hydraulicznie twardniejący materiał budowlany zapewnia pierwszorzędne rezultaty.
  • Specjalne środki wiążące zapewniają odporno ść na wodę zawierającą siarczany.

Jednostka opakowaniowa:
Worki po 25 na europalecie, owinięte dookoła; luzem do składowania w silosie lub worki big bag.

Przechowywanie:
Konieczne jest składowanie na paletach w suchym miejscu. W przypadku prawidłowego składowania produkt przydatny do użycia przez co najmniej 6 miesięcy.