SODA LIGHT

Węglan sodu Na2CO3

Opis: 
Węglan sodu (SODA) to biały proszek służący w pierwszej kolejności do zmiękczania wody. A zatem SODA bardzo dobrze nadaje się do zwiększania wartości pH w płuczkach.

Zastsowanie: 
Stosując wodne płuczki bentonitowe należy przed ich przyrządzeniem sprawdzać wartość pH stosowanej wody. W razie potrzeby wartość pH można zwiększyć dodając SODĘ.

W celu zagwarantowania prawidłowego zmieszania składników przed dodaniem bentonitu należy dodać SODĘ.

Środki bezpieczeństwa: 
Należy koniecznie przestrzegać karty charakterystyki zgodnie z 1907/2006/WE, artykuł 31.

Jednostka opakowaniowa:
W workach po 25 kg, 40 worków 1.000 kg na europalecie

Przechowywanie: sucho (z dostateczną wentylacją)