Wybór właściwego łącznika

Wybór łączników zależy w większej części od wymagań technicznych takich jak obciążenie rozciągające, wytrzymałość na ściskanie i wytyczne dla budów dotyczące instalacji.

Dlatego radzimy indywidualne zaprojektowanie tego wspól-nie z nami. Poza tym należy pamiętać o średnicy zewnętrznej danego łącznika. Jest ona większa niż średnica rury. Wszystkie łączniki oczywiście dostarczamy pojedynczo.


Przegląd typów łączników

Szybkozłącze ZSM z prętem ścinanym

Połączenie na gwint okrągły

Połączenie kołnierzowe

Połączenie z blaszkami do przykręcenia

Połączenie gwintowe typu API

Połączenie z gniazdem ścinanym

Połączenie z blaszkami do przyspawania