Szyby rozdzielcze

Możemy zaoferować również rozdzielacze i kolektory do kierowania i regulacji przepływu solanki przez system geotermalny zamontowane we wcześniej zmontowanym szybie rozdzielczym.

Szyb rozdzielczy STÜWA PE jest wyposażony w montowany fabrycznie system rozdzielaczy i kolektorów. Główne korpusy są zwymiarowane z rozmachem i nie mają żadnych zabudów w obrębie trasy przepływu. Przyłącza są wodoszczelnie zespawane z szybem rozdzielczym i nie przepuszczają wody gruntowej. System rozdzielaczy i kolektorów został poddany próbie ciśnieniowej zgodnie z VDI 4640.

Wyposażenie standardowe:

 • Korpus główny 110 x 10,0 mm z PE 100
 • Zawór kulowy 1" (Me) na zasilaniu
 • Zawór równoważący Tacosetter Inline 8-30 l/min (Me) na powrocie
 • Przyłączenie do sondy gruntowej: 40 x 3,7 mm
 • Odejście do pompy ciepła: 63 x 5,8 mm
 • Króciec napełniający/opróżniający łącznie z nakrętką kołpakową 1 1/4" i uszczelką

Zalety

 • Wysoka jakość
 • Długa żywotność
 • Brak problemów z korozją
 • Przyjazny w montażu kompaktowy system
 • Nieznaczna waga
 • Wodoszczelny (woda gruntowa i opadowa powierzchniowa)
 • Nośność pokrywy szybu nacisk koła 600 kg (dla szybów DN 600)

Na zapytanie możemy zaoferować również między innymi także inne armatury wyrównawcze i odcinające oraz zabezpieczenie wyporowe.