Filtry stalowe ze szczeliną ciągłą

Filtry stalowe ze szczeliną ciągłą zostały wymyślone w USA już około 90 lat temu. Dzięki tej konstrukcji istnieje możliwość dopasowania szerokości szczelin przy najniższych tolerancjach do charakterystycznej linii uziarnienia danej warstwy wodonośnej oraz takiego ukształtowania szczelin, aby możliwe było optymalne odpiaszczanie podłoża skalnego.

Zalety

  • Własna produkcja
  • Krótkie terminy dostaw
  • Technologia Johnson
  • Produkcja zgodnie z DIN 4935

Filtr stalowy ze szczeliną ciągłą stwarza optymalne warunki do rozwoju studni (gagaty, kolby, pompy). Energia kinetyczna wypływającej wody jest jeszcze zwiększana poprzez dyszowe działanie stożkowej szczeliny. Filtr stalowy typu Johnson ze swoimi rozszerzonymi do wewnątrz szczelinami nadaje się szczególnie do otworów wlotowych wody zawierającej drobne cząsteczki. W ten sposób można uniknąć zapchania.