Ochrona przed powodziami

Wskutek wzmożonych opadów i roztopów pośniegowych rośnie ryzyku powodzi. A zatem ochrona przed powodziami stanowi działanie mające na celu ochronę ludności i dóbr przed zalaniami spowodowanymi przez powodzie.

Efektywne rozwiązania

Dzięki pionowym trasom filtrów lub studniom odwadniającym można efektywnie chronić przed powodzią.

Referencje: Niemcy, ujście rzeki Elz /Nonnenweiher

Projekt: Ochrona przed powodzią - ujście rzeki Elz /Nonnenweiher

Zakres dostawy / cel: Ochrona przed powodzią poprzez reagowanie na wysokie fazy wody Górnego Renu. W tym projekcie wykonano wiercenia chwytakowe o średnicy odwiertu DN 2000 i wybudowano studnię przesączającą wodę z powłoką rilsanową o średnicy DN 1200. Gdy Renem płynie fala powodziowa, to woda jest prowadzona do zbiornika do przechwytywania szczytu fali powodziowej, którą z kolei trzeba przepompować za pomocą istniejących do tej pory 9 wielkich studni.