Ochrona przed powodziami

Wskutek wzmożonych opadów i roztopów pośniegowych rośnie ryzyku powodzi. A zatem ochrona przed powodziami stanowi działanie mające na celu ochronę ludności i dóbr przed zalaniami spowodowanymi przez powodzie.

Efektywne rozwiązania

Jako środek zapobiegawczy budowane są studnie, przez które nadmiar wody, np. z obfitych opadów, może być wypompowywany z powrotem pod ziemię lub do zbiorników retencyjnych. Dzięki pionowym trasom filtrów lub studniom odwadniającym można efektywnie chronić przed powodzią.

W przypadku poważnych klęsk powodziowych należy jak najszybciej przywrócić dostawy wody pitnej. W tym celu materiały wykładzinowe STÜWA stosowane są do instalacji awaryjnych studni wodnych lub do odnowy istniejących, zniszczonych studni.

Referencje: Niemcy, ujście rzeki Elz /Nonnenweiher

Projekt: Ochrona przed powodzią - ujście rzeki Elz /Nonnenweiher

Zakres dostawy / cel: Ochrona przed powodzią poprzez reagowanie na wysokie fazy wody Górnego Renu. W tym projekcie wykonano wiercenia chwytakowe o średnicy odwiertu DN 2000 i wybudowano studnię przesączającą wodę z powłoką rilsanową o średnicy DN 1200. Gdy Renem płynie fala powodziowa, to woda jest prowadzona do zbiornika do przechwytywania szczytu fali powodziowej, którą z kolei trzeba przepompować za pomocą istniejących do tej pory 9 wielkich studni. 

Referencje: Niemcy, Klęska powodziowa w Eifel

Projekt: Klęska powodziowa w Eifel, Niemcy

Zakres dostawy / cel: W Nadrenii Północnej-Westfalii i Nadrenii-Palatynacie w lipcu 2021 r. wystąpiły bardzo poważne szkody spowodowane przez burze i powodzie. Klęska powodzi dotknęła szczególnie mocno także region Eifel. W ramach tego projektu kilka studni zniszczonych przez powódź zostało odbudowanych przy użyciu wykładziny STÜWA z PVC oraz filtrów z drutu nawojowego ze stali szlachetnej.