STÜWATHERM HL-M

Zastosowanie:

Sucha, wiążąca hydraulicznie zaprawa o wysokiej przewodności ciepła do wypełniania otworu wiertniczego w sondach geotermalnych i uszczelniania przestrzeni pierścieniowych. Domieszkowanie pierwiastkami magnetycznymi umożliwia automatyczną kontrolę uszczelnienia podczas wypełniania odwiertu specjalnymi sondami pomiarowymi oraz ponowny pomi ar w celu określenia jakości wypełnienia za pomocą pomiaru podatności

Zalety

 • wysoka przewodność cieplna
 • wysoka wydajność
 • zaprawa odpowiednia do wszystkich powszechie stosowanych technik mieszania
 • oszczędzająca materiał obróbka w mieszarkach
 • niewielkie obciążenie pyłem podczas obróbki
 • spełnia wszystkie wymogi wytycznych VDI cz. 2
 • potwierdzona nieszkodliwość dla środowiska
 • domieszkowanie pierwiastkami magnetycznymi w celu kontroli uszczelnienia

Wskazówki:

 • Możliwe mieszanie z wodą pitną.
 • Należy zwrócić uwagę na dokładny stosunek woda‐materiał stały.
 • W celu wytworzenia płynnej zawiesiny należy dobrać typ mieszarki, a także dostosować intensywność i czas trwania procesu mieszania tak, żeby zachować podane w niniejszej karcie wartości dla gęstości zawiesiny, czasu wypływu przez lejek Marsha i wydzielania się wody z zawiesiny. Czas wypływu przez lejek Marsha standardowo powinien wynosi ć > 60 s.

Jednostka opakowania:
W workach po 25 kg, 40 worków 1.000 kg na europalecie.

Składowanie:
W przypadku prawidłowego składowania produkt przydatny do użycia przez co najmniej 6 miesięcy. Chronić przed wilgocią.