STÜWA-CLEAN

Zastosowanie:
STÜWA-CLEAN to środek do usuwania resztek płuczki w otworze wiertniczym.

Jest to specjalnie przygotowany bentonitowy środek do usuwania resztek płuczki, który można stosować przy budowie poziomych i pionowych studni z rurami filtrowymi oraz drenaży.

Za pomocą metod poziomych i pionowych wierceń z przepłuczką rury filtracyjne wprowadza się do pokładów piasku i żwiru. W celu zagwarantowania stateczności otworu wiertniczego w takich formacjach często nie można zrezygnować z zastosowania płuczek zawierających bentonit. Problem polega tu na tym, że pozostające resztki bentonitu mogą znacznie obniżyć wydajność studni.

Ten efekt można zredukować stosując STÜWA-CLEAN po użyciu płuczki jednoskładnikowej STÜWAMIX®.

STÜWA-CLEAN działa jako środek do usuwania płuczki w taki sposób, że redukuje stan naprężeń elektrostatycznych między płytkami bentonitowymi i tym samym niszczy tworzącą żel strukturę domku z kart płuczki STÜWAMIX®.

Poprzez wprowadzenie roztworu STÜWA-CLEAN

  • o stężeniu 5 %-owym dla studni pionowych
  • o stężeniu 10 %-owym dla studni poziomych

za pomocą strumienia pod wysokim ciśnieniem wypłukiwane są również objętości porów naturalnych frakcji granulometrycznych. Aby dostać się do dalszych obszarów formacji wodonośnych za rurą filtrową, inicjująca mieszanka wody i STÜWA-CLEAN powinna wynosić

  • minimum 10 % dla studni pionowych
  • minimum 25 % dla studni poziomych

Czas działania w przypadku świeżej płuczki wynosi ok. 60 min. Następnie trzeba ponownie przepłukać strumieniem pod wysokim ciśnieniem, aby całkowicie usunąć resztki zarówno preparatu płuczkowego jak i środka do usuwania płuczki. Płukanie na czysto zaleca się wykonywać etapami pomiędzy pakerami. Przed uruchomieniem studni trzeba przeprowadzić dezynfekcję.