Herli® Rapid TWB

Zastosowanie:
Ten dwuskładnikowy specjalny środek regenerujący Herli® Rapid TWB stanowi połączenie czystych chemicznie kwasów z chemiczną regeneracją i czyszczeniem studni pionowych i poziomych, systemów rurowych, zamkniętych i otwartych instalacji filtracyjnych (szczególnie nadaje się do filtrów piaskowych, żwirowych i lawowych), instalacji odżelaziających, pomp.

Zalety

  • Herli® Rapid TWB ze środkami poprawiającymi własności czyszczące FCM 1 lub FCM 2 rozpuszcza wszystkie zatkania i spieczenia.
  • Dzięki wysokiej zdolność rozpuszczania zastosowanie małej ilości gwarantuje szybkie, niezawodne i bezpieczne przetwarzanie.
  • Dzięki specjalnej recepturze Herli® Rapid TWB można również stosować do filtrów ze stali szlachetnej i filtrów OBO, ale nie wolno mieszać lub przetwarzać łącznie z produktami zawierającymi chlor (powstawanie chloru gazowego).
  • Zawarte inhibitory są fizjologicznie bez zastrzeżeń.

Studnie:

Stosowana ilość produktu Herli® Rapid TWB to 15% przy średnicach znamionowych do 200 mm i 10 % przy średnicach znamionowych powyżej 200 mm. Oblicza się ją od poziomu spokojnego lustra wody (w przypadku żwiru filtracyjnego uwzględnia się tylko 35 % porowatości). Produkt nadaje się zarówno przy stosowaniu kolb jak i głowic wtryskowych i metod wysokociśnieniowych.

Filtry:

Stosowana ilość wynosi 3% łącznej pojemności filtra. Tak obliczona ilość jest przepompowywana jako 10%-owy roztwór.

Ekspertyza:

  • Raport z badania możliwości biologicznego rozkładu (Zaświadczenie o braku zastrzeżeń zgodnie z W130).
  • Raport z badania (wytrzymałość materiałowa filtrów ze stali szlachetnej i filtrów OBO)
  • Raport z badania (DIN 38409-H16-2 i EPA 604, brak uwalniania fenolu w przypadku filtrów OBO).

Herli® FCM 1

Zastosowanie:

Herli® FCM 1 razem z Herli® Rapid TW i Herli® Rapid TWB działa redukująco i kompleksowo na osady z żelaza i manganu.

Herli® FCM 1 to biały lekko kwaśny proszek, czysty kwas askorbinowy zgodnie z farmakopeą europejską (witamina C).

Herli® FCM 2

Zastosowanie:

Herli® FCM 2 razem z Herli® Rapid TW i Herli® Rapid TWB działa utleniająco na substancje organiczne takie jak grzyby, algi, bakterie, błonę biologiczną itd. Po dodaniu FCM 2 tworzą się wolne rodniki, które zwiększają siłę rozpuszczania i przyczyniają się do łatwiejszej mineralizacji osadów organicznych.

Herli® FCM 2 to biały, lekko zasadowy, bezzapachowy proszek oddzielający tlen (bez nadtlenku wodoru).

Jednostka opakowaniowa:
w kanistrach po 22 kg  

Przechowywanie:
Pojemniki zawsze przechowywać w zimnym miejscu dobrze zamknięte w pozycji stojącej.