STÜWA PRESS®

Zastosowanie:
STÜWA Press® nadaje się optymalnie do uszczelniania studni i punktów pomiaru wody gruntowej.

Zalety

  • Do ponownego oddzielenia od siebie różnych pięter wody gruntowej po przegłębieniu STÜWA Press® po krótkim czasie utwardzania daje bezpieczne uszczelnienie o dostatecznej przyczepności między ściankami otworu wiertniczego i pionu obudowy.
  • Materiał składa się z połączenia mielonej gliny i cementu i można go mieszać z wodą bez dodawania dalszych komponentów.

Zalecenia dotyczące mieszania:
Na 1 m³ wtłaczanej zawiesiny: Na 665 kg STÜWA Press® przypada 750 l wody. Gęstość uzyskanej zawiesiny wynosi 1,46 kg/dm³.

Jednostka opakowaniowa:
W workach po 25 kg, 40 worków 1.000 kg na europalecie

Lagerung: Trocken