STÜWASOL N-ECO

STÜWASOL N-ECO to bezwonna ciecz na bazie glikolu monoetylenowego produkowana specjalnie do zastosowania w instalacjach do pozyskiwania ciepła z ziemi, takich jak np. pompy ciepła solanka/woda.
Specjalne inhibitory korozji chronią stosowane zwyczajowo do budowy instalacji metale i materiały z tworzywa sztucznego a także miedź i aluminium, przed korozjami, rozwarstwianiem i osadami. W ten sposób zachowana jest sprawność instalacji. Koncentrat solanki chłodniczej STÜWASOL N-ECO nie atakuje materiałów uszczelniających.

STÜWASOL N-ECO

  • możliwość całkowitego mieszania z wodą. W dostarczanym stanie osiąga ochronę przed mrozem < -50 °C a jego roztwór nie rozpada się
  • nie rozcieńczać poniżej 25 % obj. zawartości solanki chłodniczej (bezpieczeństwo antykorozyjne)
  • możliwość mieszania ze wszystkimi środkami przeciw zamarzaniu na bazie glikolu monoetylenowego
  • nie zawiera fosforanów, amin i azotynów
  • zawiera środki korozyjne o klasie zagrożenia dla wody WGK 1
  • jest biodegradowalny

STÜWASOL N-ECO nie jest objęty obowiązkiem oznakowania zgodnie z rozporządzeniem w sprawie materiałów niebezpiecznych (patrz karta charakterystyki)..

Jednostka opakowaniowa:

  • W beczkach po 30, 1000 litrów (beczki jednorazowe)
  • Cysterna na zapytanie