Technika nawadniania

Rozwinięta technika nawadniania stanowi sztuczne zaopatrzenie w wodę dla np. roślin i gruntu. Specjalne obszary zastosowania to na przykład nawadnianie w rolnictwie lub regeneracja wyschniętych obszarów.

Studnie do nawadniania w rolnictwie

Referencje: Afryka Północno-Wschodnia - Sahara

Projekt: Nawodnienie powierzchni uprawnych
Zakres dostawy: 82 studni chłonnych, PCV, DN150 (ok. 20,000 m) Szczeliny wysokowydajne

Nasze produkty do nawadniania