STÜWA PRESS® F10

Zastosowanie:
Mrozoodporny materiał do wtłaczania sond gruntowych nadaje się do instalacji geotermalnych zarówno przy domach jednorodzinnych jak i do dużych instalacji.Na rosnącym rynku instalacji do pozyskiwania ciepła z ziemi coraz częściej żąda się mrozoodpornych materiałów do wtłaczania. Materiał do wtłaczania STÜWAPRESS F10 został wymyślony specjalnie do tych wymagań. Oprócz wysokiej przewodności wynoszącej 1,5 W/m*K charakteryzuje się on znaczną odpornością na zmiany temperatur w okolicy zera. Produkty te rozwinięto we współpracy z wyższą szkołą techniczną Fachhochschule Ostwestfalen Za swoje dobre wyniki praca ta została nagrodzona nagrodą „Transferpreis OWL“.

Zalety

  • Wysoka odporność na zmiany temperatur w okolicy zera zgodnie z niezależnym certyfikatem.
  • Łatwość zmieszania.
  • Stosowany cement hutniczy oraz inne składniki nie budzą zastrzeżeń co do higienicznych wymagań w obszarze wody pitnej.
  • Odporność na siarczany - CEM III B 32,5 KN - wieloletnie dobre doświadczenie
  • Nie budzi zastrzeżeń higienicznych dla wód gruntowych
  • Otrzymał nagrodę "Transferpreis OWL 2004"

Zalecenia dotyczące mieszania:
Na 1 m³ wtłaczanej zawiesiny: Na 1.088 kg 
STÜWA Press® F10 przypada 596 l wody. 

Jednostka opakowaniowa:
W workach po 25 kg, 40 worków 1.000 kg na europalecie

Przechowywanie: Sucho