STÜWAMIX®

Zastosowanie: 
Nadaje się jako uniwersalny preparat płuczkowy do wszelkiego typu wierceń poziomych i pionowych.

STÜWAMIX® to wymyślony przez nas nowy koncentrat płuczkowy stanowiący kompozycję bentonitu i zmodyfikowanego naturalnego polimeru. W celu uniknięcia grudek STÜWAMIX® należy mieszać za pomocą iniektora pod ciśnieniem.

Zalety

  • W przeciwieństwie do innych preparatów płuczkowych STÜWAMIX® można go zastosować do wierceń natychmiast po zmieszaniu.
  • STÜWAMIX® nadaje się do wszelkich WIERCEŃ OBROTOWYCH, SSĄCYCH ORAZ PRZEWIERTÓW STEROWANYCH HDD, zarówno w gruntach niespoistych jak i w spoistych formacjach skalnych.
  • Dzięki swoim inhibitorom STÜWA-MIX® zapobiega pęcznieniu warstw spoistych w trakcie wierceń.
  • Dzięki czystej karboksymetylocelulozie w STÜWAMIX® turbulencje obniża się w ten sposób, że przy małej szybkości wypłukiwania można wiercić kalibrowany pionowy odwiert i mimo to zagwarantowane jest wydobywanie na powierzchnię urobku.

W przypadku odwiertów studziennych płuczki STÜWAMIX® nie należy stosować w ilości większej 20 kg/m3. W ten sposób gwarantuje się dobrą skuteczność klarowania zwiercin i jednocześnie przy rozwoju studni bezproblemowe usunięcie placka filtracyjnego.

Mieszać należy z wodą neutralną (wartość pH ok. 6,5–7,5). Jeśli wbrew oczekiwaniom mamy do dyspozycji jedynie wodę kwaśną, wówczas należy ją potraktować sodą w ilości ok. 2,5 kg/m³ i przepompowywać przez ok. 10 minut. Wówczas wartość pH powinna wynosić 9-10.

Po zakończeniu prac wiertniczych STÜWAMIX® można zwyczajnie odessać bez dodatkowej aktywacji. Produkt jest nadal obojętny na mróz i twardość wody. Pod wpływem ciepła lepkość zawiesiny maleje.

Jednostka opakowaniowa:
W workach po 25 kg, 40 worków 1.000 kg na palecie jednorazowej.

Przechowywanie: Sucho