Wybór właściwego łącznika

Wybór łączników zależy w większej części od wymagań technicznych takich jak obciążenie rozciągające, wytrzymałość na ściskanie i wytyczne dla budów dotyczące instalacji.

Poza tym należy pamiętać o średnicy zewnętrznej danego łącznika. Jest ona większa niż średnica rury.

Przegląd typów łączników

ZSM-Verbindung mit Scherstab

Szybkozłącze ZSM z prętem ścinanym

Rundgewindeverbindung

Połączenie na gwint okrągły

Flanschverbindung

Połączenie kołnierzowe

Schraublaschenverbindung

Połączenie z blaszkami do przykręcenia

API-Gewindeverbindung

Połączenie gwintowe typu API

Scherstegverbindung

Połączenie z gniazdem ścinanym

Schweißlaschenverbindung

Połączenie z blaszkami do przyspawania