Rury gliniane

Zastosowanie:
Główny obszar zastosowania rur glinianych STÜWA to głębokie punkty pomiaru wody gruntowej. Zastosowanie mają tu filtry z okładziną żwirową lub filtry stalowe typu Johnsson bez obsypki żwirowej.

Vorteile

  • Można bezpiecznie uszczelniać duże głębokości (np. 180 m).
  • Ustalone wprowadzenie uszczelnienia
  • Wartość Kf < 1 x 10-9 m/s
  • Brak zawieszania np. na centralizatorach jak w przypadku granulek glinianych.
  • Brak rozpadu bryłki gliny przy opadaniu w otworze wiertniczym.
  • Dzięki zagęszczonym bryłkom gliny brak strat objętości pęcznienia przez wewnętrzne puste przestrzenie.
  • Duża objętość pęcznienia do 240 %
  • Dzięki geofizyce zagwarantowana dokładna lokalizacja warstwy bryłek gliny.

Formy dostawy:

  • Standardowo dostarczamy rury gliniane do rur PCV-U 2“ i 4“.
  • 4“ tylko w wersji o grubych ściankach z profilowanym pierścieniem uszczelniającym w łączniku rurowym