WETRONIT

Zastosowanie:

Nadaje się do nieprzepuszczającego wody zamknięcia przestrzeni międzyrurowych w celu zapobiegania uderzeniom hydraulicznym między dwoma warstwami wodonośnymi.

Zalety

  • Bardzo dobra zdolność pęcznienia minerałów ilastych
  • Początek pęcznienia po ok. 15 minutach
  • Duża szybkość opadania dzięki zoptymalizowanym kształtom granulek.
  • W połączeniu z dużą szybkością opadania granulki bezpiecznie dostają się na przewidzianą ostateczną głębokość.

Wetronit 51/10 to mieszanka minerałów ilastych o wysokiej zdolności pęcznienia w formie granulek. Standardowy rozmiar: średnica granulek 10 mm. Zawiera dodatek uszlachetniający zawierający tlenek żelaza i tym samym daje się pozycjonować dzięki lokalizatorowi Magnetic-Log.

Wetronit 50/10 to mieszanka minerałów ilastych o wysokiej zdolności pęcznienia, również w formie granulek. Standardowy rozmiar: średnica granulek 10 mm.

Wetronit 70/10 to mieszanka minerałów ilastych o mniejszej zdolności pęcznienia w niższej cenie. Zmniejszona zdolność pęcznienia wynika ze zredukowania zawartości montmorylonitu. Standardowy rozmiar: średnica granulek 10 mm.

Wetronit 100/10 to mieszanka minerałów ilastych o słabej zdolności pęcznienia z jeszcze bardziej zredukowaną zawartością montmorylonitu. Podczas pęcznienia wypełnia tylko puste przestrzenie powstałe przy zasypywaniu, więc przewidziany jest wyłącznie do wypełniania i uszczelniania bez szczególnych wymagań. Standardowy rozmiar: średnica granulek 10 mm.

Jednostka opakowaniowa:
W workach po 25 kg, 48 worków 1.200 kg na europalecie

Przechowywanie: Sucho