Uzdatnianie wody

Urządzenia do zmiękczania wody

Do zmiękczania wody użytkowej i pitnej nie zawierającej żelaza i manganu

W pełni automatyczne, sterowanie licznikiem wody urządzenie z podwójnym zbiornikiem z oddzielnym zasobnikiem na środek regenerujący do ciągłego zasilania wody w trybie naprzemiennym

Urządzenia te są również dostępne jako urządzenia gabinetowe


więcej informacji dostępne w dokumencie PDF

Urządzenia do redukcji azotanu

Do redukcji azotanu w wodzie użytkowej i pitnej nie zawierającej żelaza i manganu

W pełni automatyczne, sterowane czasem pojedyncze urządzenie ze zintegrowanym zbiornikiem na środek do regeneracji

Urządzenia te są również dostępne jako urządzenia z podwójnym zbiornikiem


więcej informacji dostępne w dokumencie PDF

Otwarte filtry ze stali szlachetnej

Urządzenia filtrowe do przygotowania wody pitnej przez odżelazianie, odmanganianie i odkwaszanie


więcej informacji dostępne w dokumencie PDF

Zamknięte filtry ze stali szlachetnej

Urządzenia filtrowe do przygotowania wody pitnej przez odżelazianie, odmanganianie i odkwaszanie


więcej informacji dostępne w dokumencie PDF

Kompaktowe urządzenia odżelaziające

Do usuwania żelaza, manganu i siarkowodoru z surowej wody studziennej

W pełni automatyczne, sterowane czasem pojedyncze urządzenie z oddzielnym zbiornikiem na utleniacz


więcej informacji dostępne w dokumencie PDF

Kompaktowe urządzenia do osmozy odwróconej

Urządzenie kompaktowe do odsalania wody pitnej zmiękczonej lub o ustabilizowanej twardości zgodnie z zasadą odwróconej osmozy do ciągłej produkcji ograniczonych ilości wody (czas pracy < 20 h/dzień)


więcej informacji dostępne w dokumencie PDF

Kompaktowe urządzenia do osmozy odwróconej

Standardowe ramowe urządzenia do odsalania wody pitnej o ustabilizowanej twardości zgodnie z Niemieckim Rozporządzeniem w sprawie wody pitnej zgodnie z zasadą odwróconej osmozy


więcej informacji dostępne w dokumencie PDF

Urządzenia dozujące

Do zależnego od przepływu regulowanego dozowania różnych cieczy w obszarze wody pitnej

Proporcjonalne urządzenie dozujące z osobną pompą dozującą jako kompletna instalacja do dozowania z beczek


więcej informacji dostępne w dokumencie PDF