Zastosowanie:
Antisol® nadaje się do regulacji własności przepływu 
i filtracji płuczek zarówno w budowie studni i budownictwie wodnym jak i w przypadku odwiertów geotermalnych

Zalety

  • Antisol® FL 30000 to polimer anionowy o dużej lepkości. Odznacza się bardzo dużą lepkością i bardzo dużą zdolnością wiązania wody.Obie te cechy działają już przy zastosowaniu małych ilości.
  • W zależności od potrzeb produkt można łączyć z bentonitem.
  • Antisol® FL 30000 jest niewrażliwy na elektrolity występujące w pokazanym obszarze zastosowania.
  • Posiada dużą zawartość aktywną.
  • Skuteczną lepkością i zdolnością wiązania wody można dysponować natychmiast.

Wskazówka:
W przypadku stosowania płuczki Antisol z bentonitem należy najpierw domieszać bentonit. Dopiero po czasie pęcznienia co najmniej 2-6 godzin należy dodać proszek Antisol.

Jednostka opakowaniowa:
W workach po 8 kg, 63 worków 504 kg na palecie jednorazowej.

Przechowywanie: Sucho