Zastosowanie:

GS 550 to dodatek płuczkowy do stabilizacji ścianek odwiertu służący do wydobywania rdzeni z otworów wiertniczych w łamliwych i luźnych formacjach.

GS 550 to środek do wykonania płuczek do odwiertów odpowiednio do danych warunków górotworu. Dzięki jego różnorodnym własnościom przy użyciu GS 550 zastosowanie „kompleksowej“ i często kosztowej płuczki staje się praktycznie zbędne. GS 550 to rozpuszczalny w wodzie polimer / amid poliakrylowy.

Zalety

  • Dobre i bardzo dobre wydobywanie rdzenia.
  • Doskonała stabilność ścianek otworu wiertniczego
  • Nieznaczne wymywanie otworu wiertniczego
  • Brak problemów przy przeciąganiu rur
  • Redukcja tarcia o 20–30 %
  • Zmniejszenie dodatku płuczkowego
  • Mniejsze zużycie rur
  • Zmniejszenie zapasów przechowywanych na budowie
  • Mniejsze zużycie wody
  • Znaczna korzyść czasowa (wiercenie, prace magazynowania i transportowe)

Wskazówka: brak dopuszczenia dla wody pitnej

Jednostka opakowaniowa:
w kanistrach po 25 kg